Annonce

Annonce

Serveringsklare muslinger i papbægre

Produktionen af økologiske muslinger bidrager med den største andel af Danmarks økologiske akvakulturproduktion, og nu mener nystiftet netværk, at det er på tide at øge ambitionerne for den økologiske dambrugsproduktion. Foto: Villy Larsen, Akvakons

Netværk for akvakultur: De økologiske fisk bør opprioriteres i ny strategiplan

De økologiske producenter kommer bagest i køen til midlerne i ny pulje, som skal sikre grønnere fisk. Det vækker undren i branchen.

De økologiske fisk og muslinger kommer bagest i køen til midlerne i ny pulje, som skal sikre grønnere fisk. Det vækker undren i branchen.

Fiskeristyrelsen har netop åbnet en tilskudsordning, der bl.a. giver producenter af opdrættede fisk i dambrug mulighed for at få økonomisk støtte til udvikling af en mere miljø- og klimavenlig produktion, men der bliver næppe mange midler til økologien, vurderer Villy Larsen, direktør i den nystiftede Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur.

De økologiske forskningsprojekter har kun tredjeprioritet i en ny pulje på 37 mio. kr., hvor dambrug og andre akvakulturvirksomheder kan søge støtte til udvikling af innovative og bæredygtige løsninger, der skal bidrage til en endnu ’grønnere’ produktion.

I udgangspunktet betegner Villy Larsen det som positivt, at Fiskeristyrelsen målretter 37 mio. kr. til en støtteordning, der skal sikre flere 'grønne' fisk, men han havde gerne set, at økologien var blevet prioriteret højere.

"Vi er glade for, at økologien overhovedet er nævnt. Det var den ikke i det første udkast, og det er Økologisk Landsforenings fortjeneste, at økologien kom med. Men det er ærgerligt, at økologi kun har fået en tredjeprioritering," siger Villy Larsen, som selv driver konsulentvirksomheden Akvakons, der bl.a. rådgiver økologiske akvakulturproducenter.

Grønnere og mere bæredygtige dambrug

Minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn (S) mener, at den nye tilskudsordning er et vigtigt skridt i retning mod en mere bæredygtig produktion.

"Jeg er meget tilfreds med, at vi nu åbner denne ordning, som skal understøtte de danske dambrug i en både grønnere og mere økonomisk bæredygtig produktion af fisk til konsum. Ordningen vil have særlig fokus på udvikling af nye metoder og teknologier, der kan reducere udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale i åer og vandløb," siger Rasmus Prehn i en pressemeddelelse om den nye pulje på 37 mio. kr.

Behov for at øge ambitionsniveauet

Men med de nuværende tildelingskriterier er det efter Villy Larsens vurdering ikke særlig sandsynligt, at der bliver ret mange penge tilovers til forskning i økologiske produktionssystemer og nye økologiske fiske- og muslingeprodukter og det er ærgerligt, for økologisk akvakultur bidrager også til reduktion af udledninger og forbedring af vandkvaliteten i åer, vandløb og fjorde.

Han håber alligevel, at landets forskningsinstitutioner vil kigge i økologiens retning, når de skruer deres fremtidige forskningsprojekter sammentil denne pulje.

Det samme håber han, at politikerne gør, når de i løbet af foråret skal udarbejde en ny akvakulturstrategiplan for de kommende seks år.

Miljøstyrelsens strategiplan for de seneste seks år udløb før nytår. Den rummede bl.a. en ambition om, at den økologiske produktion i 2020 skulle udgøre 10 pct. af den samlede danske akvakulturproduktion.

Det mål blev ikke mindst indfriet på grund af en meget stor produktion af økologiske muslinger, og derfor mener han og de knap 50 medlemmer af Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur, at tiden nu er moden til at skrue op for ambitionsniveauet i strategiplanen for de kommende år. "Foreningen arbejder for, at regeringens målsætninger om 30 % økologi i 2030 også vil kunne opnås i det danske akvakulturerhverv" siger Villy Larsen.

Behov for øget forskning i økologisk akvakultur Den netop lancerede tilskudsordning på 37 mio. kr. prioriterer særligt projekter, der fokuserer på at reducere akvakulturerhvervets miljøbelastning i salt- og ferskvandsdambrug ved at nedbringe udledningen af kvælstof, fosfor og organisk materiale. Men der vil også kunne opnås tilskud til projekter med et sigte om mere bæredygtig akvakulturproduktion samt projekter, der har til formål at sikre sektorens tilpasning til klimaforandringer.

  • Foreningen Netværk for Økologisk Akvakultur har selv lavet en liste over forskning, som man gerne ser igangsat. Den indeholder bl.a.:

  • Generisk information om - og afsætning af - økologiske akvakulturprodukter til gavn for hele branchen

  • Sikring af et bredt og tilgængeligt (herunder i butikker og hos grossister) sortiment af produkter med økologiske akvakulturprodukter til interesserede professionelle køkkener og private i DK

  • Forøgelse af eksporten af danske økologiske akvakulturprodukter

  • Mulighed for omlægningstjek, -støtte og rådgivning til akvakulturproducenter som ønsker omlægning til økologisk produktion

  • Avlsarbejde i økologisk akvakultur

  • Nye produktioner i økologisk akvakultur (herunder danske laks og østers men også ”vegetar-fisk” som karper, multe mv.)

Flere artikler fra samme sektion

Coop 365 discount åbner sit bud på fremtidens bæredygtige butik

Biodiversitet og bæredygtighed er tænkt ind på mange niveauer i Coops nye discountbutik, som åbner fredag.

09-08-2022 2 minutter

Meny-kæden sætter ekstra fokus på økologi

Med en 20-siders tilbudsavis med økologiske varer ønsker Meny-kæden at vise, at man ikke behøver at besøge en discountbutik for at finde Ø-mærkede varer til priser, hvor alle kan være med.

09-08-2022 2 minutter Detailhandel

»Historisk« fald i salget af oksekød

Salget af kød - særligt oksekød - er faldet drastisk herhjemme. Også i udlandet er der sket et fald, efter at priserne er steget.

04-08-2022 2 minutter Forbrug,   Detailhandel